تحول در فرایندهای خزانه داری با زیرسیستم خزانه داری نرم افزار تام

03 Jul 2023 /

خزانه داری یکی از بخش های مهم در هر سازمان یا شرکت است و نیازمند سیستمی قدرتمند برای مدیریت امور پیچیده ای مانند پرداخت ها، واریز های بانکی، چک ها و ثبت امور مالی است. نرم افزار تام، با زیرسیستم خزانه داری خود، این امکانات را برای کاربران فراهم کرده است.

این سیستم به شما امکان می دهد تا حساب های بانکی خود را بصورت نامحدود تعریف کنید و قالب چک خود را برای چاپ با چاپگرهای A4 و چاپگرهای چک تعریف کنید. این امکانات باعث می شود تا فرایند خزانه داری سریعتر و کارا تر شود.

زیرسیستم خزانه داری تام همچنین به شما امکان می دهد تا دریافت و پرداخت صندوق را ثبت کنید و جستجوی دقیق بر اساس همه فیلدهای ثبت شده در صندوق انجام دهید. این امکانات باعث افزایش دقت در مدیریت امور مالی و کاهش اشتباهات می شود.

از طرفی، امکان ثبت چک ها و سفته ها، وصول و واگذاری اسناد، تحویل صندوق و همچنین چاپ رسید برای اسناد، کلیه نیازمندی های یک خزانه دار را برآورده می کند.

گزارشات متنوعی نیز در این سیستم وجود دارد. از جمله گزارش مانده حساب و گردش حساب های بانکی، وضعیت چک های وصول نشده و واگذار شده، که باعث افزایش شفافیت و کنترل بیشتر بر امور مالی شرکت می شود.
 

 • تعیین دستور پرداخت برای انواع پرداخت‌ها اعم از صندوق،‌ چک، واریز بانکی
 • تعریف حساب‌های بانکی بصورت نامحدود و تعریف دسته چک برای حساب‌‌های جاری
 • امکان تعریف قالب چک برای چاپ چک با چاپگرهای A4 و چاپگرهای چک
 • امکان ثبت واریز، برداشت نقدی، حواله‌ای و اینترنتی از حساب‌های بانکی
 • تعریف صندوق و تنخواه گردان و امکان ثبت دریافت و پرداخت
 • جستجو بر اساس تمامی فیلدهای ثبت شده دردریافت و پرداخت صندوق
 • ثبت چک‌ها و سفته های صادره و چک‌های وارده با تمامی فیلدهای مورد نیاز
 • امکان ثبت وصول، واگذاری، برگشت و عودت اسناد دریافتی و پرداختنی بصورت تجمیعی
 • امکان واگذاری اسناد دریافتی به بانک بصورت تجمیعی
 • جستجو براساس تمام فیلدهای ثبت شده اسناد دریافتی و پرداختی
 • امکان تحویل صندوق به صندوق اسناد دریافتی
 • چاپ رسید برای اسناد پرداختنی و دریافتی
 • تعیین هشدار برای سررسید اسناد پرداختنی و دریافتی
 • گزارش مانده حساب و گردش حساب‌های بانکی بر اساس اسناد وصول شده و نشده
 • راس گیری اسناد دریافتی
 • گزارش وضعیت چک های وصول نشده و واگذار شده و پرداختی بصورت ماه به ماه

در نهایت، با وجود هشدارهای مربوط به سررسید اسناد، امکان از دست دادن هیچگونه اطلاعات مهمی وجود ندارد. نرم افزار تام، با زیر سیستم خزانه داری قدرتمند خود، فرایندهای خزانه داری را به سطح جدیدی می برد.