امور مشتریان تامند

به سامانه امور مشتریان تامند خوش آمدید. تمامی خدمات پشتیبانی و توسعه نرم‌افزارهای تامند در این سامانه قابل ثبت و پیگیری است. درخواست های پشتیبانی به ترتیب ثبت و الویت توسط کارشناسان انجام می گیرد.