وب سرویس فروش آنلاین

  • ارسال لیست کالاها با تمامی مشخصات و بهمراه عکس کالا
  • ارسال موجودی آنلاین(آخرین موجودی) کالاها
  • کنترل موجودی قابل فروش در سایت
  • دریافت فاکتور کالاهای فروخته شده از سایت در نرم افزار تام
  • دریافت سفارش کالاها از سایت در نرم افزار تام
  • امکان برگشت فاکتور در صورت انصراف خریدار از پرداخت