تنظیمات

 • امکان تعریف کاربر بصورت نامحدود و اعمال سطح دسترسی
 • امکان ایجاد چند میزکار جداگانه در قالب یک نرم افزار
 • امکان انتقال تعاریف و اسناد بین میزکارها
 • امکان تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطلاعات و یا برگرداندن اطلاعات به یک تاریخ خاص
 • امکان بروز رسانی اتوماتیک نرم افزار به جدیدترین نسخه
 • امکان تعریف دفترچه تلفن
 • امکان انجام تنظیمات شخصی هر کاربر
 • امکان تعریف یادآور برای هر کاربر
 • امکان ارسال پیام بین کاربران به عنوان مکاتبات داخل سازمانی
 • سیستم هشدار مرکزی برای رویدادها در نرم‌افزار بر هر کاربر
 • امکان ارسال پیام کوتاه براساس پارامترهای تعریف شده
 • سیستم خودعیب‌ یابی نرم‌افزار
 • امکان فعال کردن کاربر خودکار برای انجام دادن عملیات تکراری
 • امکان قفل نرم افزار بدون خارج شدن از نرم افزار
 • امکان اجرای چند نمونه از نرم افزار در یک سیستم کامپیوتری