نگهداری و تعمیرات

 • تعریف محل های استقرار و انواع ماشین آلات
 • تعریف پرسنل تولید و تعیین تخصص تعمیراتی پرسنل
 • تعریف ماشین آلات و تعیین تجهیزات و لوازم یدکی ماشین آلات
 • امکان تعریف فعالیت های نت تعمیراتی بصورت درختی
 • امکان تعریف ایستگاه کاری و الحاق ماشین آلات به ایستگاه
 • امکان تعریف عوامل خرابی و عوامل تاخیر در تعمیرات
 • امکان ایجاد پایگاه دانش
 • ثبت درخواست تعمیرات اتفاقی
 • امکان ثبت نرم پیشگیرانه تعمیرات برای ماشین آلات براساس تناوب تاریخ ویا کارکرد
 • امکان ایجاد دستورکار برای تعمیرات و ثبت عملکرد تعمیرات
 • گزارش جامع تعمیرات انجام یافته
 • گزارش جامع عملکرد ماشین آلات شامل کارکرد و تعمیرات و توقفات
 • گزارش موجودی لوازم یدکی ماشین آلات
 • گزارش MTBF , MTTR , OEE