فروش و سفارشات

 • امکان گروه‌بندی مشتریان به دلخواه
 • تعریف مشتریان بصورت نامحدود با فیلدهای متنوع
 • امکان تعیین سقف اعتبار برای هریک از مشتریان
 • امکان تعیین درصد تخفیف کالا برای هریک از مشتریان
 • امکان تعریف بازاریاب و تعیین درصد فروش نسبت به هر محصول
 • امکان ثبت سفارش ساخت
 • امکان ثبت فاکتور کالا و خدمات بر اساس سفارش ویا بدون سفارش
 • امکان ارسال فاکتور به سامانه مودیان بصورت صورت حساب الکترونیکی
 • امکان ثبت پیش فاکتور
 • امکان ارسال پیام کوتاه هنگام صدور فاکتور فروش
 • امکان ثبت عوامل پای فاکتور بصورت نامحدود از قبیل: ارزش افزوده، تخفیف، هزینه حمل و ...
 • امکان ثبت برگشت از فروش
 • امکان محاسبه سهم بازاریاب در هر فاکتور بصورت اتوماتیک
 • امکان تعیین تخفیف درصدی نسبت به مبلغ هر فاکتور و اعمال بصورت اتوماتیک
 • امکان تأیید فاکتور برای ثبت سند و مجوز خروج
 • امکان محاسبه ارزش افزوده در فاکتور با تعدیل فی کالاها بدون افزایش مبلغ کل فاکتور
 • گزارش وضعیت حساب مشتری بصورت لحظه‌ای اعم از فاکتورها، صورت وضعیت چک‌ها و اسناد تضمین و ...
 • گزارش‌ از وضعیت سفارش و تعیین زمان برای مانده سفارش
 • گزارش ماهانه تعدادی و ریالی فروش براساس کالا و مشتری
 • گزارش پارتو فروش
 • نمودارها و گزارشات متنوع فروش