تولید

 • تعریف خطوط مونتاژ و تولید با تعیین انبار ورودی و خروجی هر خط
 • تعریف فرمول ساخت و فرمول مونتاژ با تعیین OPC , BOM
 • امکان تعیین کالای جایگزین در فرمول ساخت
 • نمایش درخت فرمول با نمایش مقدار مواد مصرفی
 • امکان تعیین زمان و هزینه تولید هر مرحله از فرمول ساخت
 • امکان بچ بندی سفارشات برای تولید و ردیابی مواد
 • ثبت کارنامه تولید و مونتاژ روزانه بر اساس دستگاه،‌ اپراتور، تعدادوزمان
 • امکان محاسبه آکرد پرسنل بر اساس کارکرد بصورت بهره‌وری و یا کسر کار
 • امکان تعیین زمان کارکرد ماشین آلات بر اساس عملیات تولید
 • امکان تعریف ضریب آکرد(بهره وری و کسرکار تولید)برای هر مرحله از تولید
 • امکان تولید براساس سفارش ساخت
 • امکان ثبت فعالیت‌های کارگاهی (غیر تولیدی)
 • امکان ثبت توقفات خطوط تولید
 • امکان ثبت Control plan , FMEA برای محصولات
 • امکان ثبت کالاهای نامنطبق با ثبت علل و عوامل نامنطبق
 • امکان ارسال پیام به واحد انبار و فروش جهت یادآوری کالای تولیدشده
 • گزارش مواد مصرفی به همراه مقدار مصرف برای هر محصول
 • گزارش ردیابی مواد و مراحل تولید برای هر محصول
 • گزارش تولید بر اساس سفارش نسبت به هر مرحله از تولید
 • گزارش مواد و قیمت هر مرحله از تولید یک محصول براساس فرمول ساخت بصورت درختی تا آخرین لایه