انبار و حسابداری انبار

 • تعریف انبار و کالا بصورت نامحدود
 • تعریف گروهبندی کالا بصورت درختی تا 6 سطح
 • تعیین وزن، عکس، نقطه سفارش، حداقل و حداکثر موجودی و ... برای هر کالا
 • تعیین نحوه فروش هرکالا (بصورت عددی، بسته ای ویا کارتنی)
 • تعیین حداکثر فی مجاز خرید برای هرکالا
 • تعیین دستمزد برای برونسپاری خدمات
 • چاپ بارکد برای کالاها و ثبت ورود و خروج با بارکدخوان
 • غیرفعال کردن،عدم ورود ویا عدم خروج کردن کالا برای جلوگیری از ثبت ورود و خروج کالا
 • امکان صدور سریال منحصربفرد برای هر کالا و یا محصول تولیدی با تعیین تاریخ تولید و تاریخ گارانتی
 • امکان تعریف چند واحد برای یک کالا (سیستم چند واحدی با تعیین ضریب برای هر تبدیل کالا)
 • ثبت انواع رسید و خروج کالا از انبار از قبیل خرید و عودت خرید،‌ خروج و رسید اخذ خدمات، خروج و رسید امانی، خروج فروش
 • ثبت و نگهداری موجودی ارسالی برای پیمانکار جهت انجام خدمات، بصورت ریالی و مقداری
 • امکان ثبت حواله انبار به انبار و حواله مصرفی و حواله تبدیل کالا
 • امکان تعریف تامین کنندگان با مشخصات کامل و ثبت ارزیابی برای تامین کنندگان
 • امکان ثبت اخطار کیفی برای پیمانکاران
 • گزارش تحویل بموقع و PPM تامین کنندگان و پیمانکاران
 • ثبت انبارگردانی بصورت شمارش بار اول و بار دوم و امکان مغایرت‌گیری با موجودی
 • امکان شمارش موجودی کالا در پایان دوره و یا میان دوره
 • امکان ارسال پیام کوتاه هنگام خروج کالا از انبار و ارسال به مشتریان
 • گزارش موجودی کالا به تفکیک انبارو براساس گردش کالا
 • گزارش‌های متعدد از ورود و خروج کالا از از قبیل: مرور کالا، گزارش خریدهای انجام یافته،‌موجودی ریالی و تعدادی کالا در انبار، کنترل گردش موجودی انبار و ...
 • گزارش موجودی کالا در انبار، نزد پیمانکار و درخواست های خرید انجام نشده
 • گزارش ارزیابی های انجام شده پیمانکاران
 • حسابداری انبار:
 • انتساب کدهای مالی تعریف شده به انبارها،مشتریان،تامین کنندگان و ...
 • امکان تعیین زمان تسویه برای تامین کنندگان و مشتریان براساس روزانه و ماهانه
 • امکان تعیین حداکثر فی مجاز خرید
 • امکان تعیین دستمزد پیمانکاران خدماتی
 • ثبت سند کلیه رسیدها و خروج های ثبت شده واحد انبار
 • ثبت سند کلیه کارنامه های ساخت واحد تولید
 • ثبت سند شمارش انبار
 • ثبت سند فاکتور و برگشت فروش
 • امکان اتصال و ارسال فاکتورها به سامانه مودیان
 • گزارش قیمت تمام شده محصولات
 • گزارش مرور حساب انبار و کالا