معرفی سامانه مودیان و نرم افزار واسط آن در نرم افزار یکپارچه حسابداری مالی تام

04 Jul 2023 /

سامانه مودیان، یکی از ابزارهای کلیدی است که سازمان امور مالیاتی جهت تسهیل فرایندهای مالیاتی ایجاد کرده است. این سامانه آنلاین مکانی است که در آن مالیات زدایان (مودیان)، اطلاعات مالیاتی خود را برای بررسی و برخورداری از سرویس های مالیاتی در دسترس قرار می دهند. در این پست، ما به بررسی عملکرد سامانه مودیان، چگونگی ثبت نام در آن و نحوه استفاده از امکانات زیرسیستم سامانه مودیان در نرم افزار تام می پردازیم.

سامانه مودیان چیست؟

چگونه زیرسیستم حسابداری مالی نرم‌افزار تام، چالش‌های مدیریت مالی شرکت‌ها را حل می‌کند؟

03 Jul 2023 /

در دنیای امروز، حسابداری مالی برای سازمان ها و شرکت های بزرگ چالش بزرگی است. از نظم بخشیدن به اطلاعات مالی گرفته تا تجزیه و تحلیل دقیق برای تصمیم گیری های استراتژیک، حسابداری مالی در حقیقت نقش محوری در موفقیت هر شرکتی ایفا می کند. نرم افزار تام، با سیستم حسابداری مالی خود، به شرکت ها کمک می کند تا با این چالش ها مواجه شوند و بر آنها غلبه کنند.