پینگ چیست و چگونه می توان پینگ کرد! Ping

09 Jan 2018 /

ping یک ابزار شبکه‌ای است که برای آزمایش میزان دسترسی‌پذیری یک رایانه در شبکه به کار می‌رود و می‌تواند زمان رفت و برگشت برای بسته‌های فرستاده شده از یک رایانه به یک رایانه دیگر را بر حسب میلی ثانیه محاسبه نماید.
کاربرد ابزار ping بیشتر برای آزمایش وصل بودن یا نبودن رایانه ها به یکدیگر می‌باشد، اگر شبکه ارتباطی به درستی ایجاد شده باشد زمان تاخیر بین دو رایانه به نمایش در خواهد آمد.

برای انجام عمل Ping به ترتیب زیر عمل می کنیم:

از صفحه کلید، کلیدهای ویندوز و کلید R را همزمان فشار دهید

با این عمل پنجره Run باز می شود که باید عبارت cmd نوشته شده و کلید OK کلیک شود 

که در این صورت یک پنجره سیاه رنگ که پنجره دستور نامیده می شود باز می شود

حال شما می توانید با نوشتن دستور Ping و آی پی و یا نام رایانه  موردنظر در شبکه، از ارتباط مطمئن شوید

اگر با جوابی که در شکل زیر بصورت زرد رنگ مشخص شده است مواجه شوید یعنی با رایانه مورد نظر در ارتباط می باشید

Ping

ولی چنان چه با پیغامی که در شکل زیر نمایش داده شده است مواجه شوید یعنی با رایانه مورد نظر در ارتباط نمی باشید

Ping

 

برچسب