نمایش علامت سوال ??? بجای حروف فارسی در نرم افزار های فارسی

08 Oct 2017 /

در برخی از نرم افزارهای فارسی مانند نرم افزارهای حسابداری، زمانی که نرم افزار یک پیغام خطا

می دهد؛ کل پیغام خطا بصورت علامت سوال نمایش داده می شود.

مطابق شکل زیر:

برای حل این مشکل بصورت زیر عمل نمایید:

از صفحه کلید، کلیدهای ویندوز و کلید R را همزمان فشار دهید

با این عمل پنجره Run باز می شود که باید عبارت intl.cpl نوشته شده و کلید OK کلیک شود

Run

در پنجره باز شده به تب Administrative رفته و بر روی گزینه Change system local... کلیک نمایید

intl.cpl

در پنجره باز شده از لیست گزینه Persian (Iran) را انتخاب نموده بر روی OK کلیک نمایید

Persian (Iran)

ممکن است با پیغام راه اندازی مجدد ویندوز مواجه شوید (Restart windows ...) که در این صورت گزینه Restart Now  را کلیک نمایید

Restart Windows

 

برچسب