امور مشتریان تامند

به سامانه امور مشتریان تامند خوش آمدید. تمامی خدمات پشتیبانی و توسعه نرم‌افزارهای تامند در این سامانه قابل ثبت و پیگیری است. درخواست های پشتیبانی به ترتیب ثبت و الویت توسط کارشناسان انجام می گیرد..

پیغام جدید

در صورتیکه دسترسی شما در سیستم امور مشتریان مسدود شده است،‌ از طریق لینک ذیل به سیستم جدید امور مشتریان و پشتیبانی تامند مراجعه فرمایید. نام و حساب کاربری جدید خود را از طریق کارشناسان پشتیبانی دریافت نمایید.
ورود به سیستم جدید :‌ تامند من