نرم‌افزار آرشیو الکترونیکی و پورتال اداره کل امور مالیاتی

کارفرما
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی
محصول و خدمات
  • نرم‌افزار آرشیو الکترونیکی
  • پورتال سازمانی