ارائه خدمات پشتیبانی و پرداخت آنلاین

12 Mar 2012 /

خرید و راه اندازی محصول گام اول پیاده سازی سیستم های نرم افزاری در شرکت ها و سازمان هاست، بالاخص اگر این نرم افزار در شاخه های وب باشد بروز رسانی های مستمر، کنترل و مانیتورینگ سرویس ها، نسخه های پشتیبان از جمله فعالیت هایی است که از روز اول راه اندازی سیستم باید مورد توجه جدی قرار گیرد، شرکت تامند و تیم کارشناسان پشتیبانی تامند از روزهای اولیه استقرار سیستم های نرم افزاری در شرکت و سازمان‌ها و دانشگاه ها برای پایداری و بهینه سازی خدمات ارائه شده توسط سیستم از طریق سامانه پشتیبانی شرکت در کنار کارشناسان و متخصصان سازمان شما هستند، برای سهولت در ارائه خدمات پشتیبانی و تسرع در روند عقد خدمات پشتیبانی بسته‌های پشتیبانی تامند رده بندی و با امکان پرداخت آنلاین راه اندازی گردید.